Ewidencja przychodu


czwartek, 19 listopada 2015


Ewidencja sprzedaży - sposób na ograniczenie liczby księgowanych dokumentów

Cena za usługi księgowe większości biur zależy między innymi od liczby dokumentów przekazanych do zaksięgowania w danym miesiącu. Wynika to z tego, że każda z faktur musi być odrębnie zaksięgowana. W przypadku, kiedy liczba faktur sprzedaży w miesiącu jest znaczna dajemy naszej księgowej dodatkową pracę, której można uniknąć. 

Miesięczna ewidencja sprzedaży jest to dokument, na którym wymienione są wszystkie wystawione przez nas faktury w serwisie MarFakt.pl w danym miesiącu. Taka ewidencja traktowana jest przez biura rachunkowe, z którymi współpracujemy jako jeden dokument księgowy, dzięki czemu liczba księgowań w danym miesiącu może wyraźnie obniżyć się. Z pewnością jest to wystarczający argument do negocjowania ceny za usługi księgowe.