API dokumentacja dla programisty

Do kogo skierowany jest ten dokument

Ta dokumentacja jest skierowana do programistów którzy zajmują się integracją systemów zewnętrznych z naszym systemem do fakturowania.

Jak skorzystać z API

Jest dostępny darmowy klient API którego można używać w integracjach, jest napisany w języku PHP https://github.com/marfakt/invoice-client

Autoryzacja

Komunikacja odbywa się poprzez REST API. Autoryzacja jest realizowana za pośrednictwoem api_tokena

$client = new \Marfakt\InvoiceClient('api_token');
Zaloguj się aby otrzymać api_token

Wystawianie faktur

Aby wystawić fakturę należy dostosować się do jednego z dwóch schematów komunikacji które są opisane przez pliki XSD.
Schemat pełny
Schemat uproszczony
Poniżej przykład wykorzystania klienta
$resp = $client->addInvoice(array(
  'MiejsceWystawienia' => 'Olsztyn',
  'Odbiorca' => array(
  'Nazwa' => 'Jan Kowalski',
  'Ulica' => '',
  'NumerDomu' => '',
  'NumerLokalu' => '',
  'KodPocztowy' => '',
  'Miejscowosc' => '',
  'Wojewodztwo' => '',
  'Kraj' => '',
  'NIP' => '',
  'REGON' => '',
  'PESEL' => '',
  'VIES' => '',
  'VATUE' => '',
  'NumerRachunkuBankowego' => '',
  'Telefon1' => '',
  'Telefon2' => '',
  'Fax' => '',
  'Email' => '',
),
'PozycjaDokumentu' => array(array(
  'Nazwa' => 'Test product',
  'JednostkaMiary' => 'szt',
  'Ilosc' => 1,
  'CenaNetto' => 23.34,
  'StawkaVAT' => 23,
))));
Generowanie publicznego linku do pliku PDF z fakturą
$pdfUrl = \Marfakt\InvoiceClient::pdfUrl($idFaktury, $hashFaktury);
Pobieranie listy faktur z obecnego miesiąca
$resp = $client->getInvoices(date('Y'), date('m'));
Aktualna dokumentacja i więcej informacji na GitHub